Up ] Docs Home ]

Format of UltraVision v2+ current font names table

Back ] Next ]

Offset Size Description
standard EGA HiRes EGA VGA
00h 8 BYTEs

N/A

F19 font F20 font
08h 8 BYTEs F14 font F14 font F14 font
10h 8 BYTEs

N/A

F11 font F10 font
18h 8 BYTEs F8 font F8 font F8 font